Меню
Количка

Алдекват концентрат за почистване и дезинфекция на повърхности 1л.

Алдекват концентрат за почистване и дезинфекция на повърхности 1л. image
Нов Топ Няма наличност
Алдекват концентрат за почистване и дезинфекция на повърхности 1л.
  • Stock: Няма наличност
  • Model: Алдекват концентрат 1л.
24.80лв
без ДДС: 20.67лв

Алдекват  концентрат за почистване и  дезинфекция на повърхности 1л.

Приложение

Алдекват е предназначен за ръчно или машинно почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, керамични, санитарен фаянс, стъклени, боядисани дървени и др) повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацевтична и козметичнапромишленост.

Свойства

Алдекват е концентрат не съдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Алдекват има нисък алергичен потенциал и не оказва алергизиращо действие върху ползвателите. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14дни.

 

Цвятнаконцентрата:           син

рН(концентрат)                    3.0 -4.5

pH 1 %воденразтвор         6.5 –7.0

Плътност                               1.065g/cm3

Състав на препарата

Всеки 100 g Алдекват съдържат:

Активни вещества:

0.5 g Глутаров алдехид (CAS 111-30-8)

12.0 g Глиоксал (CAS 107-22-2)

2.0 g 1,6-Дихидрокси-2,5-диоксахексан (CAS 3586-55-8)

5.0 g Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS 7173-51-5) Други съставки:

Инхибитори на корозия, хелатни агенти, нейоногенни ПАВ, парфюмна композиция

Спектър на действие

Бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие (HAV/HBV/HCV/HIV).

Микробиологична активност

Концентрация

Метод на изпитване

Експозиция

Бактерицидно действие (P.aeruginosa, S.aureus, E.coli)

0.25%

EN 13697

60 min

Фунгицидно действие (C.albicans, A.niger)

0.25%

EN 13697

60 min

Бактерицидно действие (P.aeruginosa, S.aureus, E.coli,E.hirae)

0.25%

EN 1276

30 min

Фунгицидно действие (C.albicans, A.niger)

0.25%

EN 1650

30 min

Бактерицидно действие( MRSA)

0.25%

EN 1040

30 min

0.50 %

5 min

Микобактерицидно (туберкулоцидно) действие (M.terrae, M.avium)

1.50%

EN 14348

60 min

 

 

Вирусоцидно действие (HAV/HBV/HCV/HIV)

 

 

0.50 %

Стандарт на Германската асоциация за контрол на

вирусните заболявания

 

 

60 min


Приготвяне на работни разтвори за дезинфекция на повърхности

Алдекват се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на експозиция (вж. таблицата за дозиране).

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуалназащита.

 

Използвайте приложената мерителна чашка или други автоматични дозиращи устройства за бързо, лесно и удобно приготвяне на работния разтвор. Препаратът се разтваря във вода (при стайна температура) като, при дозиране с мерителна чашка, първо съответният работен съд се напълва с вода и после се добавя определеното количество препарат. След кратко разбъркване препаратът е готов за употреба. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата.

Дезинфекцията се извършва чрез забърсване до пълно омокряне на повърхностите с достатъчно количество разтвор посредством подходящо средство или устройство (машина).

Таблица за дозиране

Обект на дезинфекция

Спектър на действие

Работен разтвор

Експозиция

 

 

Почистване и дезинфекция на всякакви непорьозни, водоустойчиви повърхности

Бактерицидно и фунгицидно

0.25 %

(25 ml/10 l вода)

 

60 min

Бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно

0.50 % (50 ml/10 l)

 

60 min

Микобактерицидно, вкл.туберкулоцидно

1.50 % (15 ml/1 l)

60 min

При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности и предмети влизащи в контакт с храни, същите след изтичане на експозиционното време се изплакват с питейна вода.

Трайност на 0.25% работен незамърсен разтвор определена чрез относителната редукция на съдържанието на активните съставки. Норма - макс.редукция 3.5%.

АКТИВНИ СЪСТАВКИ

СЪДЪРЖАНИЕ СЛЕД (ДНИ)

Относителна редукция на активните в-ва на 14-ия ден (%)

0

1

4

7

11

14

Глутарал, mg/dm3

12.7

12.7

12.5

12.5

12.4

12.3

3.2 %

(1,6-Дихидрокси-2,5- диоксахексан, mg/dm3

50.8

50.8

50.4

50.0

49.8

49.7

2.2 %

Глиоксал, mg/dm3

298.5

298.0

295.0

293.6

291.8

290.5

2.8 %

Заключение

Незамърсените работни разтвори на Алдекват при съхранение в покрити съдове могат да се използват най-малко до 14 дни след приготвянето им.

Съвместимост с други материали:

Стъкло и керамика

Метали: алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий и др. Синтетични материали: поливинилхлорид, полипропилен, силикон, полиетилен, гума, латекс и др.

Условия на съхранение

Да се пази далеч от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температури от 2 до 40º С.

Предпазни мерки

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката илиетикета.

Третиране на отпадъчни количества иопаковки

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист забезопасност.

Опаковка

Туби от 3, 5 и 10 l и флакони от 1000ml

Срок на годност

2 години

Напишете мнение

Моля въведете поне 25 символа
Лош Добър