Санифорт

Санифорт
Код: Санифорт
Наличност: В наличност
Цена: 7,00лв
ДДС: 7,00лв

ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯ


* Санифорт:

Брой:     - ИЛИ -   Добави в "Любими"

САНИФОРТ
 
ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Номер на Рразрешението за пускане на пазара: 0042-2/2008
 
СЪСТАВ:
Активните вещества :
Натриев дихлоризоцианурат (дихидрат):
 - Гранулат: мин. 99g /100 g, Активен хлор:  мин. 56 %
 - Ефервесцентни таблети: всяка таблета отделя активен хлор мин. 1.40 g
 
ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:
 
-  Гранули или ефервесцентни таблети
-  Цвят – бял
-  Мирис – специфичен на хлор.
-  рН на разтвор (1%) –    5,5- 7,0  
-  Готовият разтвор  
o  отделя слаба, недразнеща специфична миризма на хлор, след употреба не оставя
неприятен мирис, има избелващ ефект
o  няма специални изисквания за температурата и твърдостта на водата
o  не се инактивира от органична материя и е годен за употреба до 7 дни след
приготвяне
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
 
САНИФОРТ  представлява изключително ефективен при много ниски концентрации препарат с
бактерицидно,  вкл. туберкулоцидно,  спороцидно (B.subtilis),  вирусоцидно  (Полиомиелитен вирус тип
1,2,3, Аденовирус 3,  коксаки вирус типове  А2, В1 и  В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно  (C. albicans, A.
niger)  и алгицидно действие.  
Съдържащият се в САНИФОРТ Натриев дихлоризоцианурат притежава мощно  гермицидно действие
върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа,
водорасли и Entamoeba histolytica. САНИФОРТ  се използва  под формата на  воден разтвор,  в  който
лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен хлор, необходимо за гермицидния ефект на
препарата, се постига незабавно.  
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
 
-  Дезинфекция на повърхности (помещения, апарати и прибори)  в здравни и лечебни заведения,
обществени (детски, социални) заведения, обществен транспорт, хранително-вкусовата и
фармацевтични промишлености,  повърхности във ветеринарномедицински клиники,
амбулатории, лаборатории и в обекти за отглеждане на животни;
-  Дезинфекция на бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло, кърпи и други) в здравни и
лечебни заведения, в хотели, в обекти за производство на храни, във фармацевтични
предприятия, и в обекти с обществено предназначение;  
-  Дезинфекция на лабораторна стъклария;
-  Дезинфекция на кухненска посуда в здравни и лечебни заведения;  
-  Дезинфекция на стъклен амбалаж в обекти за производство на храни;
-  Дезинфекция на санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии и др.) в здравни и лечебни
заведения;  
-  Дезинфекция на кръв, урина и фекални маси;
-  Изгрждане на дезинфекзионни бариери при локални инфекциозни огнища (шап, чума по
животните, птичи грип), на контролно-пропусквателни пунктове и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Дезинфекция на питейна вода, на  вода в плувни басейни;

ИНТЕРВАЛЪТ ОТ ВРЕМЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 
Препаратът се прилага при необходимост от  дезинфекция на повърхности и оборудване, бельо,
предмети и др., съгласно изискванията на болничната дезинфекционна практика.
Третираните  предмети и повърхности могат да бъдат използвани веднага след изтичане на времето
на експозиция. При спазване на изискванията за приложение на препарата не съществува възможност
за създаване на концентрации, надвишаващи приетите гранични стойности на хлор за работна среда.
 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:

Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета и т.13-15 на Информационния лист за
безопасност
 
 
 
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:  на сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка,
далече от запалителни източници, храни  и напитки при температура под 50°С
 
 
 
СРОК НА ГОДНОСТ:
-  Гранулат – 3 години
-  Ефервесцентни таблети  - 2 години
 

Напиши отзив

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:Copyright © 2001-2014